Osazenstvo 3. běhu

hlavní vedoucí tábora

Kateřina „Tačenta” Chomátová

zdravotník

Kateřina „Tačenta” Chomátová

oddílový vedoucí

Barbora Chomátová

oddílový vedoucí

Oldřich „Olín” Rychtera

instruktor

Kryštof Dostálek

instruktor

Přemysl Bošek

instruktorka

Simona Dandásová

instruktorka

Lucie Horáková

instruktorka

Anna Brůnová

šéfkuchař

Petr „Sysel” Falta / Jitka „SVětluška” Hillebrandová

pracovní četa

Michal „Mišák” Falta

pořadatel tábora:

Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina

 Křišťálová 3326/15

466 02 Jablonec nad Nisou  

IČ: 68974680


vedoucí:

Jindřich Hubatý - tel.: 603 562 709

korespondenční adresa na tábor: 

LPT 1. PS Jablonec

jméno dítěte

Bělá u Pecky

507 82 Pecka

 © tábor Pecka 2013 (nepřetržitě od roku 1975)